Suomalainen huonekalu

"Jäseniltämme saamamme palautteen perusteella Mediaporras on hinta-laatusuhteeltaan lyömätön. Myös Mediaportaan referenssit puhuivat puolestaan ja siksi valinta oli helppo. Suomalainen Huonekalu –sivusto sai todella hienon ulkoasun ja Facebook –sivusto paremman visuaalisen ilmeen. Loppu olikin meistä kiinni."

- Janne Liias, toiminnanjohtaja

Suomalainen huonekalu

Suomen Puuteollisuusyrittäjät ry halusi nostaa kotimaisen tekemisen takaisin parrasvaloihin ja kertoa kuluttajille, miksi suomalainen valinta on paras valinta. Asiakkaan toiveena oli verkkosivusto, joka valistaa raikkain tuulin; kertoo kaikille tutut argumentit uudella tavalla ja samalla kokoaa yhteen paikkaan suomalaisia huonekaluja valmistavat tehtaat ja tekijät.

Suomalainen huonekalu

Sivuston teemaksi valikoitui ”Tunne tekijäsi”. Sanoman takana oli ajatus siitä, että suomalaisella huonekalulla on tekijä, joka voi olla yhtä hyvin naapurisi ystävä, työkaverisi sukulainen kuin entinen luokkatoverisi. Kun tunnet tekijäsi, tiedät, millaisissa olosuhteissa esine on valmistettu. Karsimme sivustolta asiakkaan toiveen mukaisesti suomalaiseen muotoiluun ja puuhun liittyvät kliseet ja otimme siihen visuaalisesti ja sanallisesti rohkean otteen. Pinterest-feedi inspiroi.

Suomalainen huonekalu

Sivuston päätavoitteena on lisätä suomalaisen huonekalun myyntiä. Sivuston alle on luotu tietokanta, joka palvelee niin kuluttajia kuin yrittäjiä. Yritykset voivat lisätä tietonsa kantaan ilman välikäsiä ja kuluttajat puolestaan löytävät helposti tarvitsemansa yhdestä paikasta. Sivustolle on ilmoittautunut 153 suomalaista huonekaluvalmistajaa – siis valtaosa. Tekninen räätälöinti tähtäsi kaikkien osapuolten näkökulmasta helppokäyttöisyyteen ja onnistui siinä.